پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ژنتیک و پزشکی هسته ای ارومیه
مرکز ژنتیک پزشکی رویان
دکتر عیسی عبدی راد
خیابان برق خیابان امنیت طلب
امکان ثبت نوبت تلفنی