پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی ارومیه
ارومیه
دکتر محمدرضا عرق چین اهرابی
فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای اعصاب (اینترونشنال نورورادیو…
فلکه دانشگاه - ابتدای خیابان دانشگ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر طاهر زبیری
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان کاشانی - بیمارستان شهید مطه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر سیمین رهبر سعادتی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان خیام جنوبی - رادیولوژی پرتو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر حسن محمود زاده
پرتونگاری
یابان مدنی - جنب میدان امام حسین -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر سهیلا ترکمانی
پرتونگاری
خیابان امام - روبروی بیمارستان شفا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر عیسی یکانی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان مدنی - روبروی خیام شمالی - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر ناصر طالب زاده
پرتونگاری
فلکه خیام اول خیابان باکری -رادیول…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر محمد صادقی
پرتونگاری
خیابان امام خمینی - مجتمع نصر رازی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر افشین محمدی
پرتونگاری
خیابان همافر - روبروی اداره ارشاد …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر باقر برادران صفا
پرتونگاری
خیابان امام - روبروی بیمارستان شفا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر علی سینا
پرتونگاری
خیابان امام خمینی - اول خیابان طرز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر غلامرضا الماسی اقدم
پرتونگاری
خیابان امام -پارکینگ اتو عدل - - ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر شهین ملکی تقی آبادی
پرتونگاری
خیابان خیام جنوبی - رادیولوژی پرتو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر غلامرضا نقی پور ثانی
پرتونگاری
خیابان همافر- روبروی اداره ارشاد -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر محمد علی صفا بخش
پرتونگاری
خیابان سرداران - رادیولوژی فارابی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
کتر عبدالله رازبان
پرتونگاری
خیابان امام- جنب مخابرات - بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر رشید میلانی
پرتونگاری
خیابان خیام شمالی - ساختمان وطن دو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر عبدالقادر جلیلی کهریز
پرتونگاری
خیابان خیام شمالی - روبروی داروخان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر بهمن مالک
پرتونگاری
خیابان امام- چهارراه خیام - بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی