پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی ارومیه
ارومیه
دکتر محمدرضا عرق چین اهرابی
فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای اعصاب (اینترونشنال نورورادیو…
فلکه دانشگاه - ابتدای خیابان دانشگ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر طاهر زبیری
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان کاشانی - بیمارستان شهید مطه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر سیمین رهبر سعادتی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان خیام جنوبی - رادیولوژی پرتو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر حسن محمود زاده
پرتونگاری
یابان مدنی - جنب میدان امام حسین -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر سهیلا ترکمانی
پرتونگاری
خیابان امام - روبروی بیمارستان شفا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر ناصر طالب زاده
پرتونگاری
فلکه خیام اول خیابان باکری -رادیول…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر عیسی یکانی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان مدنی - روبروی خیام شمالی - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر محمد صادقی
پرتونگاری
خیابان امام خمینی - مجتمع نصر رازی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر افشین محمدی
پرتونگاری
خیابان همافر - روبروی اداره ارشاد …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر باقر برادران صفا
پرتونگاری
خیابان امام - روبروی بیمارستان شفا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر علی سینا
پرتونگاری
خیابان امام خمینی - اول خیابان طرز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر غلامرضا الماسی اقدم
پرتونگاری
خیابان امام -پارکینگ اتو عدل - - ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر شهین ملکی تقی آبادی
پرتونگاری
خیابان خیام جنوبی - رادیولوژی پرتو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر محمد علی صفا بخش
پرتونگاری
خیابان سرداران - رادیولوژی فارابی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر غلامرضا نقی پور ثانی
پرتونگاری
خیابان همافر- روبروی اداره ارشاد -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
کتر عبدالله رازبان
پرتونگاری
خیابان امام- جنب مخابرات - بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر رشید میلانی
پرتونگاری
خیابان خیام شمالی - ساختمان وطن دو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر عبدالقادر جلیلی کهریز
پرتونگاری
خیابان خیام شمالی - روبروی داروخان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر بهمن مالک
پرتونگاری
خیابان امام- چهارراه خیام - بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی