پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) ارومیه
ارومیه
دکتر فرهاد نعمتی
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
پنجراه، جنب جهاد دانشگاهی، ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر میرجعفر نقیبی
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خ امام-روبروی بیمارستان شفا (آزمای…
امکان ثبت نوبت تلفنی