پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) ارومیه
ارومیه
دکتر فرهاد نعمتی
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
پنجراه، جنب جهاد دانشگاهی، ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر میرجعفر نقیبی
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خ امام-روبروی بیمارستان شفا (آزمای…
امکان ثبت نوبت تلفنی