پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   ساری   همدان   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد   ارومیه

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان تغذیه ارومیه
ارومیه
کامران ساعی
تغذیه
خیابان‌شهدای‌گمنام،‌بلوار‌خیرین،‌ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی