پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکان



آدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی ارومیه
ارومیه
دکتر رضا دین پرست صالح
فوق تخصص بیماری های ریه
خیام شمالی - جنب داروخانه دکتر فتا…
امکان ثبت نوبت تلفنی