پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب اردبیل
اردبیل
دکتر فرزانه علی اصغری تبریزی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
میدان یحیوی - ساختمان پاستور 1 - ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر داور الطافی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
اردبیل خ امام نرسیده به ایستگاه سر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر بهزاد اسکندر اوغلی خیاوی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
 سرچشمه، کوچه معصومین، ساختمان پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر شهرام حدیدچی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ابراهیم دریایی
متخصص مغز و اعصاب
اردبیل - اردبیل - اردبیل سرچشمه کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ابوالفضل شیرازیان
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
میدان سرچشمه - کوچه شمس - ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محسن پورکاکرودی
متخصص مغز و اعصاب
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر بهزاد نوحی مرنی
متخصص جراح مغز و اعصاب
خیابان کوفی، روبه روی استانداری ، …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محمود قرهی
تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترمحمد رزم افروز
مغز و اعصاب
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتراحمد قاسمی
مغز و اعصاب
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترمهدی بابا پور
مغز و اعصاب
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی