پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب اردبیل
دکتر اسماعیل قریشى طیبى
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
میدان ورزش ساختمان پزشکان ارم (مرک…
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر فرزانه علی اصغری تبریزی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
میدان یحیوی - ساختمان پاستور 1 - ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر داور الطافی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
اردبیل خ امام نرسیده به ایستگاه سر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر شهرام حدیدچی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر بهزاد اسکندر اوغلی خیاوی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
 سرچشمه، کوچه معصومین، ساختمان پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ابراهیم دریایی
متخصص مغز و اعصاب
اردبیل - اردبیل - اردبیل سرچشمه کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ابوالفضل شیرازیان
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
میدان سرچشمه - کوچه شمس - ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محسن پورکاکرودی
متخصص مغز و اعصاب
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر بهزاد نوحی مرنی
متخصص جراح مغز و اعصاب
خیابان کوفی، روبه روی استانداری ، …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترمحمد رزم افروز
مغز و اعصاب
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محمود قرهی
تخصص مغز و اعصاب
پارس آباد
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتراحمد قاسمی
مغز و اعصاب
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترمهدی بابا پور
مغز و اعصاب
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی