پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری اردبیل
اردبیل
دکتر بهمن بشردوست
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)
میدان ورزش - خیابان معلم - روبروی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر رحمان حسین زاده
متخصص اورولوژی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر سید حسن معصوم زاده
متخصص اورولوژی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر حمید دلداده مقدم
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
میدان سرچشمه - کوچه شمس - ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر منصور علیپور خبیر
متخصص اورولوژی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی