پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عمومی اردبیل
اردبیل
دکتر عظیم خبیری
دکترا پزشکی عمومی
خیابان امام خمینی، میدان سرچشمه، ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر اکبر کرامت پناه
دکترا پزشکی عمومی
سرچشمه اول کوی طور
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محمدرضا جنتی
دکترا پزشکی عمومی
وحدت سلمان آباد، محله رحیم طیار، ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ناهیده اخلاصی
دکترا پزشکی عمومی
خیابان جمعه مسجد، طبقه زیرین داروخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی