پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان چشم پزشکی اردبیل
دکتر فرهاد برزگر جلالی
جراح و متخصص چشم
میدان سرچشمه اول کوی طوی ساختمان پ…
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر فریدون کرامت پناه
فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی
سرچشمه - طواف
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر حبیب اوجاقی
فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی
میدان سرچشمه - کوی معصومین
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محمد صادق نقی زاده
تخصص چشم
اردبیل سرچشمه کوی طوی ساختمان نوید
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر کامیار جهانشاهی
تخصص چشم
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر سلیم شاهی
متخصص چشم
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر سلیم نمازی
تخصص چشم
 خیابان شیخ صفی - روبروی هتل سبلان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر منصور جعفری نمین
متخصص چشم
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر نیلوفر پیری
متخصص چشم
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر رحیم معصومی
متخصص چشم
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر اباصلت بشیری
متخصص چشم
اردبیل - اردبیل - اردبیل سرچشمه کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر نوشین صالحی
متخصص چشم
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر حسین اصغری
متخصص چشم
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر میر جواد سید شنوا
متخصص چشم
اردبیل - اردبیل - اردبیل سرچشمه کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترشقایق منوچهری
چشم پزشک
پارس اباد خ برق طبقه فوقانی ازمایش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترامیر رضا کهر کبودی
چشم پزشک
خلخال روبروی ازمایشگاه دکتر نیکی ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی