پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم اردبیل
دکتر علی هادیان
غدد درون ریز و متابولیسم
میدان سرچشمه ساختمان شیخ الرییس طب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر منوچهر ایران پرورعلمداری
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولو…
میدان سرچشمه - کوی طوی - ساختمان پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی