پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی اردبیل
اردبیل
دکتر نسترن صادقی فرد
متخصص داخلی
اردبیل - اردبیل - اردبیل -
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر میکائیل موسوی
تخصص بیماری های داخلی
اردبیل - میدان شریعتی - کوی اسلامی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر علی اصغر ذوالفقاری
متخصص داخلی
اردبیل - اردبیل - اردبیل-میدان سرچ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر عزیز یحیوی
متخصص داخلی
اردبیل - اردبیل - اردبیل - میدان س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محمد میرزا آقازاده
متخصص داخلی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر حمید صمدی بیله سوار
متخصص داخلی
سرچشمه، کوچه شهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر اسماعیل مصطفوی
متخصص داخلی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر غلامرضا کریمی شاد
متخصص داخلی
اردبیل - اردبیل - اردبیل خ فلسطین …
امکان ثبت نوبت تلفنی