پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسم ، آلرژی و ایمونولوژی بالینی شیراز
دکتر هدایت اکبری
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
خیابان زند روبروی دانشکده مهندسی ی…
شیراز
امکان ثبت نوبت اینترنتی
شیراز
دکتر هدایت اکبری
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی
خیابان زند - نرسیده به میدان نمازی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا امین
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی ب…
خیابان مشیر فاطمی - طبقه فوقانی شی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سارا کاشف
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی
شیراز، میدان نمازی - درمانگاه امام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرشته نامور شوشتری
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی ب…
خیابان اردیبهشت - خیابان هفت تیر (…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سارا کاشف
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی
شیراز، میدان نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی