پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ژنتیک و پزشکی هسته ای تهران
دکتر احمد ابراهیمی
ژنتیک پزشکی
بلوار کشاورز جنب بیمارستان ساسان ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی
دکتر ملیحه خالقیان
بلوار کشاورز بین جمالزاده وکارگر پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر شهریار صادقی
متخصص پزشکی هسته ای
امیرآباد شمالی - نرسیده به پمپ بنز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر داریوش دانشور فرهود
تخصص ژنتیک مولکولی بالینی
میدان ولیعصر - ضلع جنوبی بلوار کشا…
امکان ثبت نوبت تلفنی