صفحه‌ی اختصاصی دکتر حسین اعظمی

Nobat.ir/draazamiآدرس و شماره تماس مطب دکتر حسین اعظمی : بندرعباس

جراحی بای پس سرخرگ های کرونر
جراحی بای پس به سبک سرخرگی
جراحی و خونرسانی سرخرگ های کرونر به شیوه Hybrid در غالب Heart Team
جراحی تعویض و ترمیم دریچه های قلب
جراحی اورت
جراحی جایگزین پیوند قلب

ساعات کار مطب :
تلگرام دکتر حسین اعظمی