ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
دکتر فریبا عارفمتخصص جراحی عمومی/doctor/دکتر-فریبا-عارف-کرمان/dr-dr.aref//doctor/دکتر-فریبا-عارف-کرمان/dr-dr.aref/ 53740https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/104714/drListstyle-normalVCart https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/104714/drListstyle-normalVCart آدرس و تلفن دکتر فریبا عارف - کرمان خیابان شهید کامیاب - بیمارستان مهرگان - طبقه سوم
کرمانخیابان شهید کامیاب - بیمارستان مهرگان - طبقه سوم
4.666666666666780