صفحه‌ی اختصاصی دکتر علی نعمتی

Nobat.ir/3290آدرس و شماره تماس مطب دکتر علی نعمتی : شیراز
خیابان زند - روبروی بیمارستان سعدی - مرکز پزشکی شهر - طبقه سوم - واحد ۱۰

ماهشهر : خیابان منتظری - ساختمان پارس - طبقه سوم
تلفنهای مطب شیراز : ۰۷۱۳۲۳۶۱۳۲۴//۰۷۱۳۲۳۶۱۳۲۱//۰۹۱۷۷۸۸۸۸۹۲

مطب ماهشهر : ۰۶۱۵۲۳۶۹۶۳۴//۰۹۱۶۵۰۱۹۶۳۴