آدرس و شماره مطب دکتر بهیه ظریف ذاکریان مصیبت(متخصص آسیب شناسی)-مشهد
   پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص آسیب شناسی مشهدبهترین دکتر متخصص آسیب شناسی مشهد دکتر متخصص آسیب شناسی در مشهد لیست پزشکان متخصص آسیب شناسی مشهد مطب پزشکان متخصص آسیب شناسی مطب های متخصص آسیب شناسی مشهد دکتر متخصص آسیب شناسی خوب مشهد
آدرس و شماره تماس مطب دکتر بهیه ظریف ذاکریان مصیبت : مشهد
فلکه بیمارستان امام رضا بین ابن سینا ۱،۳