آدرس و شماره مطب دکتر رضا ثمره ای(تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن)-ارومیه
   پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن ارومیهبهترین دکتر تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن ارومیه دکتر تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن در ارومیه لیست پزشکان تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن ارومیه مطب پزشکان تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن مطب های تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن ارومیه دکتر تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن خوب ارومیه
پرسیدن سوال پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب دکتر رضا ثمره ای : ارومیه
بیمارستان امام خمینی