آدرس و شماره مطب دکتر جینا پهلوان(متخصص آسیب شناسی بالینی)-مشهد

تلفن و آدرس پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی مشهدبهترین دکتر متخصص آسیب شناسی بالینی مشهد دکتر متخصص آسیب شناسی بالینی در مشهد لیست پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی مشهد مطب پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی مطب های متخصص آسیب شناسی بالینی مشهد دکتر متخصص آسیب شناسی بالینی خوب مشهد
مشهد
احمد اباد - نبش محتشمی ۳ - پ ۶۹ - آزمایشگاه توس