آدرس و شماره مطب دکتر شارخ سخایی(تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی))-کرمانشاه
   پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی) کرمانشاهبهترین دکتر تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی) کرمانشاه دکتر تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی) در کرمانشاه لیست پزشکان تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی) کرمانشاه مطب پزشکان تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی) مطب های تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی) کرمانشاه دکتر تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی) خوب کرمانشاه
آدرس و شماره تماس مطب دکتر شارخ سخایی : کرمانشاه
کرمانشاه