آدرس و شماره مطب دکتر آرش معبودی(تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی))-آمل
   پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی) آملبهترین دکتر تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی) آمل دکتر تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی) در آمل لیست پزشکان تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی) آمل مطب پزشکان تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی) مطب های تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی) آمل دکتر تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی) خوب آمل
آدرس و شماره تماس مطب دکتر آرش معبودی : آمل
مطب اول :  خیابان ۱۷ شهریور، مجتمع سپهر   تلفن :  ۲۲۵۵۳۶۹  
مطب دوم :  خیابان ۱۷ شهریور، ساختمان شمال مرکز لیزر  
تلفن مطب  :  ۲۲۵۱۴۳۵ الی ۶