آدرس و شماره مطب دکتر سید عباس جلال پور(تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی))-آمل
   پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی) آملبهترین دکتر تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی) آمل دکتر تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی) در آمل لیست پزشکان تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی) آمل مطب پزشکان تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی) مطب های تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی) آمل دکتر تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی) خوب آمل
آدرس و شماره تماس مطب دکتر سید عباس جلال پور : آمل
روبروی اورژانس بیمارستان ۱۷ شهریور