آدرس و شماره مطب دکتر محمدمهدی ابراهیمی جمنانی(فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی))-گرگان
   پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکان



تلفن و آدرس پزشکان فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی) گرگانبهترین دکتر فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی) گرگان دکتر فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی) در گرگان لیست پزشکان فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی) گرگان مطب پزشکان فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی) مطب های فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی) گرگان دکتر فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی) خوب گرگان
آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
خیلی خوبن
دکتر خوبی هستنداما برای وقت بیمار ارزشی قائل نیستند
امتیاز درج شده است
آدرس و شماره تماس مطب دکتر محمدمهدی ابراهیمی جمنانی : گرگان
خیابان ولیعصر - پاساژ لاله - طبقه اول - واحد ۱۲۰