آدرس و شماره مطب دکتر مسعود شایسته آذر(تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)دکترای حرفه ای)-ساری
   پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)دکترای حرفه ای ساریبهترین دکتر تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)دکترای حرفه ای ساری دکتر تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)دکترای حرفه ای در ساری لیست پزشکان تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)دکترای حرفه ای ساری مطب پزشکان تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)دکترای حرفه ای مطب های تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)دکترای حرفه ای ساری دکتر تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)دکترای حرفه ای خوب ساری
آدرس و شماره تماس مطب دکتر مسعود شایسته آذر : ساری
مازندران - ساری_ سه راه کشاورزی بیمارستان امیر مازندرانی